História futbalu v Ľubiši.

 Po druhej svetovej sa futbal v Ľubiši hral neorganizovane, až v r. 1950 Jozef Karško,

Ján Kridla,Jozef Mríz a Štefan Ondík založili registrovaný oddiel, ktorý pravidelne hrával v okresnej súťaži.

Najneskôr od r.1952 tunajší futbalový oddiel niesol názov SOKOL ĽUBIŠA. Športovcov na poradách miestnej úrovne zastupoval Jozef Greško a klub neskôr pôsobil pod názvom TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA /TJ/.

Futbalistov v ich športovej činnosti podporoval najmä vtedajší MNV a v r.1956 tunajší poslanci schválili športovcom 5.000 korún na opravu futbalového ihriska a o dva roky neskôr im za 1.500 korún zakúpili kompletný futbalový výstroj.

Športové aktivity obyvateľov Ľubiše v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia úzko súviseli predovšetkým s futbalom, ktorý má v obci dlhoročnú tradíciu - v rámci dožinkových slávností sa napr. od r. 1966 pravidelne organizoval i futbalový turnaj o Pohár predsedu JRD.

Tunajší rodák J.Greško - hráč Chemko Humenné - bol v r.1966-1969 účastníkom divíznej futbalovej súťaže.

V prvej polovici 70 - tych rokov k hráčom, pôsobiacim v I. Slovenskej dorasteneckej lige patrili A.Groško, J.Hudák a J.Belcák, ktorí hrali za Chemlon Humenné a prví dvaja sa stali v r. 1973 i majstrami ČSSR v kategórii učňovského dorastu. V krajskej súťaži účinkoval aj J.Ondík, ktorý bol hráčom Medzilaboriec.

Pre domácich futbalistov boli najúspešnejšie roky 1973-1978, kedy sa pod vedením trénera, zároveň aj hráča Milana Kačura, stali účastníkmi I.B triedy krajskej súťaže. Ich pôsobenie v súťaži vtedy finančne i materiálne podporovalo najmä MNV a miestne JRD.

Ďalší výrazný úspech zaznamenali ľubišskí futbalisti v r. 1982, kedy sa im v podarilo vyhrať Pohár OV ČSZTV.

V r. 1984 sa funkcionári klubu rozhodli vybudovať v obci účelové zariadenie - šatne, sociálne priestory - ktoré by slúžilo predovšetkým miestnej TJ. Iniciátorom tohto návrhu bol najmä Ján Timuľák, vtedajší predseda TJ.

V 70-tych a začiatkom 80-tych rokoch 20. storočia sa o futbalové úspechy pričinili predovšetkým títo hráči :

Š.Futrikanič, J.Gajdoš, J.Greš, M.Greš, M.Hudák, J.Jenčík, M.Karško, J.Kridla, T.Kridla, J.Muravský, J.Ondík, A.Sabo, J.Šepeľa a A.Šimko. TJ Družstevník Ľubiša v tom čase viedli a vo výbore futbalového oddielu pracovali : Bohuš Hricik a Štefan Veľas.

Ďalši talentovaný futbalista z obce - Jozef Ondík ml. - hrával v rokoch 1997-1999 v I. dorasteneckej lige za Chemlon Humenné.

                        

FUTBALOVÉ MUŽSTVO ĽUBIŠE - r.1950

 

Horný rad zľava :   J.Greško, M.Sabo, J.Šepeľa, J.Gavaľa ,J.Greš

V podrepe zľava :  Š.Greš, J.Surgáč, J.Šimurda, Š.Timuľák, J.Krídla, J.Sklenčár

 

Mužstvo z r. 1967

 

 

Družstvo mladších žiakov r.1966

 

                         

Horný rad zľava :    Ladislav Danko, Ján Timuľák, Štefan Greš ,Andrej Vasiľ,

                             Jozef Černega, Jozef Šepeľa, Jozef Kridla,Anton Groško
V podrepe zľava:    p. Fiala - učiteľ a tréner,?,Jozef Greš,Jozef Belcák,Štefan Mríz,

                            Ján Šepeľa,Michal Sabo

 

Družstvo dorastencov 1978-79

Horný rad zľava : A.Černega,M.Mríz,M.Vajda,J.Vasil,J.Greš,J.Surgáč

Dolný rad zľava : L.Palfi,A.Šimurda,J.Timuľak,V.Sabo,F.Ondík

 

Družstvo dorastencov 1980-81

Horný rad zľava : M.Greško-ved.mužstva,M.Šepeľa,J.Greš,V.Sabo,J.Greš,J.Timuľak,M.Muravský

Dolný rad zľava : S.Hudák,J.Kridla,A.Greško,M.Kridla

 

A - mužstvo z r. 1976

                               

Zľava hore          : J.Greš, J.Kopač, T.Šimko, A.Sabo, M.Greš, J.Čabala, J.Muravský

V podrepe zľava :  J.Šepeľa, Š.Futrikanič, J.Mundík, Š.Mažerik, J.Greš 

 

Víťazné mužstvo okresného pohára OV ČSZTV z r. 1982

                      

Zľava hore          : M.Kačur, Š.Mažerik, J.Ondík, J.Greš, J.Muravský, A.Černega, V.Sabo,

                             R.Barník, Š.Veľas

V podrepe zľava : J.Hudák, J.Šalata, A.Sabo, M.Belcák, M.Petko, J.Šepeľa

 

Víťazný pohár OV ČSZTV za r. 1982