HLAVNÝ USPORIADATEĽ

HLAVNÝ USPORIADATEĽ
Štefan VEĽAS