KÁDER  A-MUŽTVA

1.Jozef Šimkanin - brankár 

2.Marek Krijančin-brankár                    

3. Peter Dušák - obranca                          
4. Peter Sabo - obranca
5. Miroslav Belcák - obranca                    
6. Štefan Veľas ml. - obranca   
7. Peter Kiselovič - obranca  
8. Maroš Lisák - obranca     
9. Štefan Sklenčárzáložník                    
10. Michal Černega - záložník
11. Gabriel Ondík - záložník   

12. Michal Sabo - záložník

13. Daniel Mríz - záložník  

14. Ján Mríz - záložník 
15.Martin Kudrík - útočník 
16. Adrián Kuľus - útočník

17. Miroslav Kridla - útočník

18. Martin Macko ml.- útočník

19 .Jozef Ondík  - útočník

20. J Kolesárútočník

21.Peter Kridla -obranca

22. Michal Behún-záložník

23. Dávid Kridla -založník

24.Tomáš Šepeľa-záložník

25.Maroš Kačúr-obranca

                         

 Tréner mužstva - Milan Kováč

 

A-mužstvo,súťažný ročník 2011-2012-jesenná časť

Horný rad zľava- M.Kováč,M.Belcák,G.Ondík,P.Sabo,J.Mríz,M.Černega,P.Kiselovič,

                             M.Vasilenko, M.Kudrik,F.Hudák,M.Lukáč

V podrepe zľava- J.Ondík,M.Sklenčár,M.Macko,A.Kuľus,M.Krivjančin,M.Sabo,Š.Veľas

 

A-mužstvo, ktoré vybojovalo postup do vyššej súťaže r. 2011 

 

Horný rad zľava: A.Fiala,M.Šepeľa,M.Kováč,P.Dušák,J.Ondík,M.Černega

                              G.Ondík,M.Sklenčár,J.Mríz,P.Kiselovič,M.Kridla,Š.Veľas

                              M.Lukáč,F.Hudák,M.Macko

V podrepe zľava: P.Sabo,A.Kuľus,M.Kuľus,M.Kriviančin,M.Macko ml.

                             Š.Veľas ml.M.Sabo,M.Kudrík

 

 A-mužstvo, súťažný ročník 2010/2011 - jesenná časť

Zľava hore             : Š Veľas-hl.usporiadateľ,M.Kováč-tréner mužstva,Š.Veľas,P.Dušák,

                                G.Ondík,M.Belcák,M.Černega,Š.Sklenčár,J.Mríz,M.Janošov,

                                M.Lukáč-tajomník klubu,F.Hudák-ved. mužstva,

V podrepe zľava     A.Kuľus,M.Kuľus,D.Mríz,P.Sabo,P.Kiselovič,M.Behún,P.Krídla

 

A - mužstvo, súťažný ročník 2009/2010 - jarná časť súťaže

 

Zľava hore             : F.Hudák-ved. mužstva,M.Kačur-tréner dorastencov,

                                 M.Kováč-tréner A-mužstva,P.Dušák,Š.Brza, M.Janošov,

                                 C.Petko,G.Ondík,J.Mríz,Š.Sklenčár,M.Lukáč-tajomník klubu,

                                  J.Ondík-usporiadateľ

V podrepe zľava    : J.Sklenčár,M.Belcák,M.Sklenčár,M.Kudrík,M.Kriviančin, A.Kuľus

                                  D.Mríz,Š.Veľas,M.Černega,P.Sabo

 

A - mužstvo, súťažný ročník 2009/2010 - jesenná časť súťaže

 

 Zľava hore             : F.Hudák-ved. mužstva,M.Kováč-tréner,Š.Sklenčár,C.Petko,

                                  M.Janošov,Š.Brza,J.Mríz,P.Dušák,M.Lukáč-tajomník klubu,

                                  Š.Veľas-hl.usporiadateľ,E.Petko

V podrepe zľava    : M.Karško,M.Kriviančin,M.Kudrík,A.Kuľus,D.Mríz,P.Sabo,Š.Veľas

 

A - mužstvo, súťažný ročník 2008/2009

  

Zľava hore          : M.Kačur, M.Kováč / tréneri /, P. Dušák, P.KováčG.Ondík, M Janošov,

                                 T.Šuhajda, A.Fiala, M.Lukáč, J.Ondík, M.Karško, M.Šepeľa

V podrepe zľava : M.Belcák, J.Mríz, P.Králik, Š.veľas, J.Buršak, M.Kudrík, M.Kováč